ΕΚΘΕΣΗ @ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Από 10.06.2018 
μέχρι 12.06.2018 

Αθήνα, Ελλάδα

MA Studio 10

Πειραιώς 256, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233

Στις 10-12 Ιουνίου 2018, το έργο ΠΡΟΣΟΧΗ [...] συμμετείχε στην τελική έκθεση του Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών (ΜΕΤ) της ΑΣΚΤ. Το έργο παρουσιάστηκε με τη μορφή αρχείου που κάλυπτε λεπτομερώς, το πρώτο έτος της ανάπτυξής του και τις performances που συνέβησαν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Το αρχείο περιελάμβανε μια επιλογή από δέκα καταγεγραμμένες (video format) παραστάσεις, ένα μεγάλο όγκο έρευνας και γραπτών καταγραφών (τόσο σε χαρτί όσο και σε ψηφιακή μορφή), φωτογραφίες, διαγράμματα και χαρτογραφία όλων των παραστάσεων.

Φωτογραφίες - Μαρία Μαυροπούλου

© 2016-2019 ReCompulsive Behaviours 

  • Facebook
  • Instagram

We are based in Athens. However, since as our studio is undergoing renovations, you can't visit yet. Feel free to drop us a line here: 

behaviours.recompulsive@gmail.com

ReCompulsive Behaviours