ΕΚΘΕΣΗ @ ART10 GALLERY

Από 5.10.2018
μέχρι 7.10.2018


Αθηνα, Ελλάδα

Art10 Gallery

Παρθενώνος 39, Ακρόπολη, Αθήνα

Φωτογραφίες - Δημήτρα Τρούσα, Μυρτώ Σάρμα, Μύρτω Λάντζα

Στις 5-7 Οκτωβρίου 2018, το έργο ΠΡΟΣΟΧΗ [...] παρουσιάστηκε στην Art10 Gallery με τη μορφή αρχείου. Το αρχείο περιελάμβανε μια επιλογή από δέκα καταγεγραμμένες (video format) παραστάσεις, ένα μεγάλο όγκο  έρευνας και γραπτών καταγραφών (σε ψηφιακή μορφή), φωτογραφίες, διαγράμματα και χαρτογραφία όλων των παραστάσεων (οπτικοποιημένη ψηφιακά μέσω google maps).

Η έκθεση συμπληρώθηκε με μια συμμετοχική δράση που ώθησε τους επισκέπτες της έκθεσης να μπούν στην θέση της κατσαρίδας θέτοντας ερωτήσεις στους περαστικούς. Οι ερωτήσεις των επισκέπτων συλλέχθηκαν, τυπώθηκαν σε αυτοκόλλητα και κολλήθηκαν γύρω στους γειτονικούς δρόμους της γκαλερί.

© 2016-2019 ReCompulsive Behaviours 

  • Facebook
  • Instagram

We are based in Athens. However, since as our studio is undergoing renovations, you can't visit yet. Feel free to drop us a line here: 

behaviours.recompulsive@gmail.com

ReCompulsive Behaviours