ΕΚΘΕΣΗ @ ΠΑΛΙΟ ΞΥΔΑΔΙΚΟ

Από 13.09.2019
Μέχρι 15.09.2019

Λεμεσός, Κύπρος

Παλίο Ξυδάδικο, MITOS

Γενετλήου Μιτέλλα 34, Λεμεσός, Κύπρος

Φωτογραφίες - Δήμητρα Τρούσα

Στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2019, το έργο ΠΡΟΣΟΧΗ [...] παρουσιάστηκε στο Παλαιό Ξυδάδικο με τη μορφή αρχείου. Το αρχείο περιελάμβανε μια επιλογή από δέκα καταγεγραμμένες (video format) παραστάσεις, ένα μεγάλο όγκο  έρευνας και γραπτών καταγραφών (σε ψηφιακή μορφή), φωτογραφίες, διαγράμματα και χαρτογραφία όλων των παραστάσεων (οπτικοποιημένη ψηφιακά μέσω google maps).

Το έργο παρουσιάστηκε στα πλαίσια του The yard residency,  ένα ζωντανό πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών στο Παλιό Ξυδάδικο. Το πρόγραμμα φιλοξενίας theYard.Residency στηρίζουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.
 

© 2016-2019 ReCompulsive Behaviours 

  • Facebook
  • Instagram

We are based in Athens. However, since as our studio is undergoing renovations, you can't visit yet. Feel free to drop us a line here: 

behaviours.recompulsive@gmail.com

ReCompulsive Behaviours